16 Październik 2018   -   Imieniny obchodz: Lucyny, Małgorzaty, Wiktora
Strona główna ŚDM Co to jest "Bilet dla Brata"
Co to jest "Bilet dla Brata"

 

Bilet dla Brata – dzieło pomocy pielgrzymom ze Wschodu

 

 

 

 

1. GENEZA PROJEKTU:

Bilet dla Brata, powstał jesienią 2013 r., jako odpowiedź wolontariuszy na zaproszenie polskich biskupów, by elementem przygotowań do Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 była pomoc pielgrzymom ze Wschodu, dla których przyjazd na spotkanie w Polsce może być najbardziej dostępnym, choć wciąż niemożliwym do zrealizowania z przyczyn finansowych.

2. CELE PROJEKTU:

wymiar materialny – zebranie funduszy na dofinansowanie udziału w ŚDM w Polsce młodzieży z trzynastu krajów Europy Wschodniej i Zakaukazia: Armenii,Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Litwy, Mołdawii, Rosji,Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy i Uzbekistanu,

wymiar wspólnotowy – zachęcenie wszystkich, niezależnie od wieku, zamożności, czy dotychczasowego zaangażowania w inicjatywy duszpasterskie, do włączenia się w przygotowanie ŚDM,

wymiar duchowy – zaproszenie do włączenia się w program przygotowań duszpasterskich, rozpoczęty w grudniu 2013 r. i trwający aż do spotkania młodych w lipcu 2016 r.

3. CZAS TRWANIA PROJEKTU:

13 kwietnia 2014 r. – 30 czerwca 2016 r.

4. ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA:

* O dofinansowanie w ramach projektu Bilet dla Brata będą mogły ubiegać się oficjalnie stworzone grupy pielgrzymów i wolontariuszy z krajów objętych akcją, którzy dopełnią formalności rejestracyjnych i przedstawią rekomendację biskupa miejsca.

* Dofinansowanie będzie pokrywało koszt oficjalnych pakietów pielgrzyma, zawierających komplet świadczeń oraz materiałów duszpasterskich i informacyjnych, niezbędnych dla każdego uczestnika ŚDM.

5. NA CZYM POLEGA PROJEKT BILET DLA BRATA:

* Bilet dla Brata działa w ramach Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM. Dzięki współpracy z diecezjalnymi centrami ŚDM i zespołami lokalnymi działąjącymi na terenie parafii, szkół itp., ma swoich przedstawicieli – wolontariuszy na terenie całego kraju,

* Bilet dla Brata proponuje szereg akcji charytatywnych nawiązujących do poszczególnych wydarzeń roku kalendarzowego i liturgicznego. Np. rozprowadzanie cegiełek wartościowych, kwesty, wydarzenia kulturalne itp.

* Bilet dla Brata daje też możliwość promowania wydarzeń lokalnych, np. inicjatyw poszczególnych szkół, parafii, miejscowości, z których dochód przeznaczony jest na cel projektu lub służy jego promocji,

* Bilet dla Brata jest też zachętą dla młodzieży do dzielenia się swoimi pomysłami i inicjatywami, które mogą służyć projektowi i przygotowaniu do ŚDM 2016,

6. KTO MOŻE WŁĄCZYĆ SIĘ W PROJEKT:

Do włączenia się w projekt zaproszeni są nie tylko młodzi, ale osoby w każdym wieku. Projekt, realizowany dzięki współpracy zespołów wolontariuszy, oferuje wiele form zaangażowania, m.in. udział w proponowanych akcjach, pomoc w zakresie promocji, organizowanie własnych inicjatyw wspierających cel projektu – we współpracy z Krajowym Biurem Organizacyjnym ŚDM, koordynującym projekt BdB.


 
 
koci w lubochni 30 vii 2011 04.jpg
Reklama

Sondy

Jak oceniasz nową stronę naszej Parafii
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości 

Statystyka

Odsłon : 819441